Ameliyathanelerdeki gizli tehlike…

Herkes İçin sağlık…

Mevcut COVID-19 salgını ile ilgili olarak, SAGES ve EAES, laparoskopik prosedürler sırasında olası viral kontaminasyonlar hakkında rehber bilgilendirme hazırlamış ve bu prosedürler sırasında açığa çıkabilecek partiküllerin filtrelenmesine yardımcı olmak için duman tahliye cihazlarının kullanılmasını tavsiye etmiştir. (https://www.sages.org/recommendations-surgical-response-covid-19/).

KARL STORZ, tek kullanımlık duman tahliye filtrelerinin ve insüflasyon filtrelerinin,  tüp setlerinin koruma seviyeleri ile insüflasyon ve duman tahliye yönetimi cihazları hakkında birçok soru almıştır. KARL STORZ, KARL STORZ duman tahliye cihazları ile COVID-19’un kullanımını özel olarak test etmese de, KARL STORZ filtrelerinin diğer bakteri ve virüslere karşı etkinliği hakkında veriler mevcuttur.

Çeşitli bakteri ve virüslerin test sonuçları şu şekilde özetlenmiştir:

KARL STORZ Tek Kullanımlık Duman Tahliye Filtreleri:

KARL STORZ filtrelerinin filtre verimliliği, “Virüs Filtrasyon Verimliliği (VFE)” ve “Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği (BFE)” olarak, en yaygın test yöntemleri kullanılarak bilinen mikroorganizmalarla test edilmiştir. Bu tip testlerin klinik senaryolara en çok benzeyen testler olduğu düşünülmektedir. Ortalama partikül büyüklüğü 3 +/- 0.3 μm olan bir test aerosolü ve 0.027 μm (VFE’de) ɸX174 virüs bakteriyofajı veya bakteri Staphylococcus aureus (BFE’de) kullanılmıştır. Test sonuçları,% 99,9999’dan fazla filtre verimliliğini doğrulamıştır.1,8

En Fazla Nüfuz Eden Parçacık Boyutu (penetran), tipik olarak 0.1-0.3 μm aralığındadır. Bu parçacıklar filtre tarafından yakalanması en zor olanlardır. Mikrobiyolojik olmayan testler için 0.3 μm boyutunda test aerosolu DEHS (= Di-2-Etilheksil-Sebakat) kullanılmış ve % 99,99’dan fazla bir filtre verimliliği elde edilmiştir.6

Daha büyük partiküller için filtre verimliliğinin de otomatik olarak daha yüksek olmadığının bilinmesi gerekmektedir.  Bu, En Fazla Nüfuz Eden Parçacık Boyutu’ndan (penetran) kaynaklanmaktadır. Daha büyük ve daha küçük parçacıklar, fiziksel etkiler nedeniyle filtre tarafından daha kolay yakalanabilir. “Difüzyon” un fiziksel etkisi nedeniyle, 0.1 μm’den küçük partiküllerin filtrelenmesi daha kolaydır. Bu parçacıklar Brownian hareketinden etkilenir ve akış çizgisini takip etmez.8

KARL STORZ Tek Kullanımlık İnsüflasyon Tüp Setleri:

KARL STORZ filtrelerinin filtre verimliliği, “Virüs Filtrasyon Verimliliği (VFE)” ve “Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği (BFE)” olarak, en yaygın test yöntemleri kullanılarak bilinen mikroorganizmalarla test edilmiştir. Bu tip testlerin klinik senaryolara en çok benzeyen testler olduğu düşünülmektedir. Ortalama partikül büyüklüğü 3 +/- 0.3 μm olan bir test aerosolü ve 0.027 μm (VFE’de) ɸX174 virüs bakteriyofajı veya bakteri Staphylococcus aureus (BFE’de) kullanılmıştır. Test sonuçları BFE’de % 99,999’dan fazla ve VFE’de % 99,995’ten fazla filtre verimliliğini doğrulamıştır. 2,9

Ayrıca, 0.12 μm çapında HIV-1 virüsü ile testler yapılmıştır. Test sonuçları, test edilen seviye için % 100’lük bir filtre verimliliği ortaya koymuştur.3

En Fazla Nüfuz Eden Parçacık Boyutu (penetran) tipik olarak 0.1-0.3 um aralığındadır. Bu parçacıklar filtre tarafından yakalanması en zor olanlardır. Mikrobiyolojik olmayan testler için 0.26 μm boyutunda test aerosolü olarak sodyum klorür (NaCl) kullanılmış ve % 99,705’ten fazla bir filtre verimliliği elde edilmiştir.7

Daha büyük partiküller için filtre verimliliğinin de otomatik olarak daha yüksek olmadığının bilinmesi gerekmektedir.  Bu, En Fazla Nüfuz Eden Parçacık Boyutu’ndan (penetran) kaynaklanmaktadır. Daha büyük ve daha küçük parçacıklar, fiziksel etkiler nedeniyle filtre tarafından daha kolay yakalabilir. “Difüzyon” un fiziksel etkisi nedeniyle, 0.1 μm’den küçük partiküllerin filtrelenmesi daha kolaydır. Bu parçacıklar Brownian hareketinden etkilenir ve akış çizgisini takip etmez.8

Araştırmalar, bir filtrede yakalanması en zor olan partiküllerin 0,1 – 0,3 μm (En Nüfuz Eden Partikül Boyutu) boyutuna sahip olduğunu göstermiştir. 5 KARL STORZ filtrelerini halihazırda 0,1-0,3 μm büyüklüğünde parçacıklar ile de test etmiştir.

Referanslar:

  1. Nelson Laboratories Inc., Salt Lake City, USA: “Virus Filtration Efficiency Test (VFE) at an Increased Challenge Level” Lab. No. 846021-S01, 07 Dec. 2015 (internal reference: SAP ID 300000338072).
  2. Nelson Laboratories Inc., Salt Lake City, USA: “Virus Filtration Efficiency Test (VFE) at an Increased Challenge Level GLP Report” Lab. No. 616334.1, 31 Jan. 2012 (internal reference: SAP ID 300000338074).
  3. Institut Pasteur del Lille, Lille Cedex, France: “Test of Sterivent Mini Filtration Efficiency against HIV-1 virus” Rep. No. NC/0991298, Apr. 1999 (internal reference: SAP ID 300000338076).
  4. China Novel Coronavirus Investigating and Research Team. Zhu N, Zhang D, Wang W1, Li X, Yang B, Song J, Zhao X, Huang B, Shi W, Lu R, Niu P, Zhan F, Ma X, Wang D, Xu W, Wu G, Gao GF, Tan W. N Engl J Med. 2020 Feb 20;382(8):727-733.
  5. ISO 23328-1:2003: Breathing system filters for anesthetic and respiratory use – Part 1: Salt test method to assess filtration performance
  6. GVS Filter Technology UK, Lancashire LA3 3EN, UK: Product Specification Mod. 984 Rev. 05, 23 Oct. 2019 (internal reference: SAP ID 300000338092).
  7. Nelson Laboratories Inc., Salt Lake City, UT, USA: “Sodium chloride aerosol testing of breathing system filters (BSF)” Lab n°: 399951A.1 Amended, Jan. 15, 2008 (internal reference: SAP ID 300000338077).
  8. Nelson Laboratories Inc., Salt Lake City, USA: “Bacterial Filtration Efficiency Test (BFE) at an Increased Challenge Level” Lab. No. 846022-S01, 02 Dec. 2015 (internal reference: SAP ID 300000338073).

9. Nelson Laboratories Inc., Salt Lake City, USA: “Bacterial Filtration Efficiency Test (BFE) at an Increased Challenge Level GLP Report” Lab. No. 616332, 09 Feb. 2012 (internal reference: SAP ID 300000338075).

Ameliyathanede geçirilen 1 gün, filtresi olmayan 27-30 sigara içmek kadar zararlı olabilmektedir.

Cerrahi işlemler sırasında sıklıkla lazerler, elektro cerrahi ultrasonik üniteler ve yüksek hızlı matkaplar gibi aletler kullanılmaktadır. Bu aletlerin kullanımı ile hücrelere aktarılan enerji ısı açığa çıkmaktadır. Bu ısı, hücredeki protein ve diğer organik maddelerin yanmasına; komşu hücrelerde nekroz oluşumuna neden olmaktadır. Hücre içindeki sıvıların buharlaşması ve termal nekroz cerrahi dumanı oluşturmaktadır. (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 33 (2): 27-35, 2007)

Her yıl 500.000’den fazla sağlık çalışanı ameliyathanede cerrahi dumana maruz kalıyor. (The Occupational Safety and Health Administration, OSHA)

Cerrahi duman, rahatsız edici bir koku oluşturmanın yanında zararlı maddeleri de içermektedir. Literatürde cerrahi dumanın içeriğinde çeşitli kimyasal ajanların, mutajen gazların, karsinojenlerin, DNA komponentlerinin ve human papilloma virüsünün bulunduğu belirtilmektedir. Bu nedenle cerrahi dumanın hasta ve ameliyathane çalışanlarının sağlığı üzerine zararlı etkileri bulunmaktadır. (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 33 (2): 27-35, 2007)

 

Ameliyathanede geçirilen 1 gün, filtresi olmayan 27-30 sigara içmek kadar zararlı olabilmektedir.

 

* Hill D S, O’Neill J K, Powell R J, Oliver D W. Surgical smoke – a health hazard in the operating theatre: a study to quantify exposure and a survey of the use of smoke extractor systems in UK plastic surgery units. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012 Jul;65(7):911-6.

* Nilay R Shah. Commentary On: “Surgical Smoke – A Health Hazard in the Operating Theatre: A Study to Quantify Exposure and a Survey of the Use of Smoke Extractor Systems in UK Plastic Surgery Units”. Ann Med Surg (Lond). 2012 Aug 25;1:23-4.

https://www.karlstorz.com/cps/rde/xbcr/karlstorz_assets/ASSETS/3600167.pdf

 

Laparoskopik prosedürler sırasında olası viral kontaminasyonlar hakkında yeni bulgular son dönemde hız kazanmıştır. Bu prosedürler sırasında açığa çıkabilecek partiküllerin filtrelenmesine yardımcı olmak için duman tahliye cihazlarının kullanılması tavsiye edilmektedir.

Daha fazla bilgi için:

http://gentek.com.tr/karl-storz/genel-cerrahi/uniteler/duman-tahliye-sistemleri/

Evdeyiz Ama Aklımız Sizde!

Gentek Medikal olarak sağlık profesyonelleri ile hastalarının sağlığı ve tedavi sürecinde güvenlikleri her zaman birinci önceliğimiz oldu. Koronavirüs hastalığı (COVID-19) dünyanın dört bir yanında hızla yayılmaya devam ediyor. Küresel salgının yaratacağı zararların farkındayız; bu süreçte sağlık kurumlarının aldığı önlemleri ve salgının tedavisi boyunca uyguladıkları kısıtlama çabalarını sonuna kadar destekliyoruz.

Çalışanlarımızı korumak ve siz sağlık profesyonellerinin ihtiyacı olan hizmeti güvenli bir şekilde sağlamaya devam edebilmek için gerekli önlemlerimizi aldık.

Değerli sağlık profesyonelleri,

Koridorlarda yürümeye ara vermiş olsak da sizler için çalışmayı bırakmadık. Bu zorlu dönemi en kısa sürede birlikte aşarak, hastalarınıza kaliteli hizmet sunmanız için devam eden çalışmalarınızı desteklemeyi dört gözle bekliyoruz!

Sağlıklı kalın…

Z. Lale Özpekel Beşevli

Paydos’un ikinci sayısı yayında…

 “Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında, bir direniştir yaşamak.” Nazım Hikmet

Paydos’un ikinci sayısı, tüm dünyayı etkisi alan COVID-19 salgınına denk geldi. Hastalık, dünyanın dört bir yanında hızla yayılmaya devam ediyor. Küresel salgının yaratacağı zararların farkındayız; bu süreçte sağlık kurumlarının aldığı önlemleri ve salgının tedavisi boyunca uyguladıkları kısıtlama çabalarını sonuna kadar destekliyoruz. Siz değerli çalışanlarımızı korumak ve sağlık profesyonellerinin ihtiyacı olan hizmeti güvenli bir şekilde sağlamaya devam edebilmek için gerekli önlemlerimizi aldık. Gerekmedikçe dışarıya çıkmıyor, işlerimizi evlerimizden yürütüyoruz.

Hepimiz evlerimizde çevrimiçi olduk…

Telefonda yapılan toplantılar, uzaktan eğitimler, hazırlanması gereken raporlar, çocuklarla beraber geçirilecek zamanlar için yaratıcı oyunlar, yemek pişirme, ortalık toplama derken Paydos’un ikinci sayısı ile ev mesaimize küçük bir mola veriyoruz.

 

Koridorlarda yürümeye ara vermiş olsak da sağlık profesyonelleri için çalışmayı bırakmadık. Bu zorlu dönemi en kısa sürede birlikte aşarak, yeniden bir araya gelmeyi dört gözle bekliyoruz!

Sağlıklı kalın…

Z. Lale Özpekel Beşevli

Gentek Medikal Genel Müdürü

 

 

 

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) tüm dünyanın dört bir yanında hızla yayılmaya devam ediyor

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs hastalığı (COVID-19) tüm dünyanın dört bir yanında hızla yayılmaya devam ediyor. Etkili bir ilaç geliştirilene kadar yapabileceğimiz en önemli şey gerekli tedbirleri alarak, kendimizi ve etrafımızdakileri korumak.

Gentek Ailesi olarak bu salgınla ilgili alabileceğimiz tüm önlemleri alıyor; bu zor süreçte görevini yerine getirmeye devam eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, kolaylıklar diliyoruz.

Otizm Sendromlu Bir Arkadaşınız Var Mı?

Tıp fakültesini birincilikle bitiren ve Otizm Savant sendromlu bir doktor olan Ali Vefa ile tanışmamız, bir süredir ekranlarımıza konuk olan “Mucize Doktor” dizisi ile oldu. Ali Vefa  ve Otizm ile belki de uzun yıllardır tanışıktık. Ancak Eylül ayından beri her perşembe akşamı izlemeye başladığımız bu dizi, kimilerimiz için günlük hayatta birçok sorunla baş etmeye çalışan otizm sendromlu bireyleri ve onların yakın çevresini görünür kıldı.

Mucize Doktor, acaba otizm ile ilgili farkındalığı artırıyor mu? Bu soruyu cevaplamadan  önce  “farkındalık” dan ne anlıyoruz, onu irdelemek lazım.

Sahi, “farkındalık” derken, ne anlıyoruz?

Otizm kelimesini bir kez bile duymuş olmayı mı?

Bu konuda çalışan kurumların başlattığı kampanyalara destek olmak için SMS gönderip, bağışta bulunmayı mı?

Otizm sendromlu biri ile sosyal alanlarda hiç birlikte vakit geçirdik mi?

Hadi bir adım daha ileri gidelim: Otizm sendromlu bir arkadaşımız var mı?

Kesin olmamakla birlikte ülkemizde yaklaşık 1 milyon 400 bin otizmli birey ve 5 milyon 550 bin civarında da onlarla yaşayan yakını var. Bunlardan kaç tanesi arkadaşımız, doktorumuz, berberimiz ya da müdavimi olup yemeklerine bayıldığımız o restoranın aşçısı?

Mucize Doktor Ali, tıp fakültesini birincilikle bitirmiş… O, Savant Otizm olarak bilinen ve üstün seviyede matematik, sanat, müzik ve güçlü bir bellek gibi özelliklerden birini taşıyan bir otizmli. Bu demek değil ki her otistik sendromlu birey onun gibi böyle üstün yeteneklere sahip olup tıp fakültesini birincilikle bitirecek! Bu oran 10’da 1… 10 otizmli bireyden sadece 1 tanesi Ali Vefa gibi üstün yeteneklere sahip. Otizm Savant sendromlu bir doktor örneği  ile elbette otizme karşı bir sempati uyanacak. Ancak çoğu otizmli birey yaşadığı öğrenim zorluğu sebebiyle yoğun eğitim almaya ihtiyaç duyuyor.  Ülkemizde 0-19 yaş aralığındaki 400 bin otizmli bireyden sadece 30 bini ihtiyacı olan eğitimi alabiliyor. Yani Ali Vefa gibi eğitim hakkını sonuna kadar kullanamayan ve onun kadar şanslı olmayan binlerce otizmli birey var.

Tohum Otizm Vakfı, uluslararası araştırma firması GfK Türkiye ile Türkiye’de bireylerin otizm denilince ne anladığını ve bu konuda bilgi düzeyini ölçmek amacıyla bir çalışma yapmış. Bu çalışmada, “otizmi nereden duydunuz” sorusuna cevap verenlerin yaklaşık yüzde 80’i “televizyon” demiş. Bu da demek oluyor ki; Mucize Doktor, otizm konusunda belki mucize yaratamayacak ama otizmli birey ve yakınları ile tanışmamıza vesile olacak.

Bundan sonrası mı? Bundan sonrası bize düşüyor…

Gentek Ailesi olarak otizmli çocukların sağlık, eğitim, kaynaştırma ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal farkındalık ile her birinin sosyal hayata katılmasına önem veriyor; bu amaç için yürütülen projelerde yer almaya öncelik veriyoruz. Bu sorumlulukla, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Keçiören Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’nin salonlarının  yapım projesine vermiş olduğumuz katkının ardından şimdi de Otizm Savant sendromlu bir doktor olan Ali Vefa’nın hikayesinin anlatıldığı “Mucize Doktor” dizisine, 1985 yılından beri temsilciliğini yürüttüğümüz Karl Storz ürünlerimizle destek veriyoruz.

Başta Ali Vefa olmak üzere, dizinin tüm oyuncuları, senaristi, yönetmeni, yapımcısı ve otizmde farkındalık yaratmak için çalışan herkese çok teşekkür ediyor; bizim de bir hayalimiz var diyoruz:

“Doktorumuz, berberimiz, yemek yediğimiz restoranın aşçısı…. Neden olmasın?

Z. Lale Özpekel Beşevli

Gentek Medikal Genel Müdürü

Dünya Saati’nde çocuklardan mesaj var: “Bizlere daha yaşanabilir bir dünya bırakın.”

DÜNYA SAATİ’NDE ÇOCUKLARDAN MESAJ VAR: “BİZLERE DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA      BIRAKIN”

 GENTEK MEDİKAL ÇALIŞANLARI, DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN GAZİ HASTANESİ’NDE       ÇOCUKLARLA BİRLİKTE, IŞIKLARI KAPATIP MASALLARA KULAK VERDİ

Kurulduğu günden bu yana, sağlık profesyonellerine sunduğu hizmetin yanı sıra özellikle eğitim alanında önemli projelere imza atarak, sosyal sorumluluk alanında da farklılık yaratmaya özen gösteren Gentek Medikal, tüm dünyanın katıldığı Dünya Saati etkinlikleri çerçevesinde iklim değişikliğine karşı duyarlılığını göstermek için 6 Nisan Cumartesi günü 20.30-21.30 saatleri arasında, Gazi Üniversitesi Hastanesi’nin ev sahipliğinde, Pediatri Anabilim Dalı’nda  (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) “Bi’Dünya Masal” adında bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe,  hastanede tedavi gören ve katılım sağlaması sağlık durumu açısından engel teşkil etmeyen çocuklar ve aileleri ile Gentek Medikal ve Gazi Hastanesi çalışanlarının yanı sıra Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, Gentek Medikal Genel Müdürü Z. Lale Özpekel Beşevli ve Gentek Medikal Genel Müdür Yardımcısı Ali Şengel de katıldı.

Gentek Medikal Ailesi olarak Dünya Saati etkinliklerine destek vermekten  büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Gentek Medikal Genel Müdürü Z. Lale Özpekel Beşevli,  “ Bizlere ev sahipliği yapan başta Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan ve ekibi olmak üzere, herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

İlk masalı Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan anlattı

Etkinlik kapsamında, Türkiye’nin köklü sağlık kurumlarından Gazi Üniversitesi Hastanesi Pediatri Anabilim Dalı’nda belirlenen etkinlik alanında 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklar bir saat süre ile kapatıldı. Saat 20.30’da ışıkların kapatılmasının ardından ellerindeki fenerleri açan çocuklara ilk masalı Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan anlattı. “Dünyanın ateşi çıktı ve böyle devam ederse daha da artacak. Gezegenimiz sanayi öncesi ortalamalara göre sadece 1,5 derece daha ısınırsa, geri dönüşü olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağız. Bu sebeple hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak için birlikte hareket etmeliyiz. “ diyen Demircan sözlerine şöyle devam etti:  “Henüz daha dünyanın ateşini düşürecek herhangi bir şurup, iğne, ilaç keşfedilmedi! Tek çare, tek tedavi, duyarlı olan bizleriz.”

“Mevsimleri küstürdük, şimdi onlarla barışma zamanı…”

Ardından çocuklar ve aileleri, marka ve iletişim danışmanı ve hikaye anlatıcısı Yeşim Özcan’ın dört mevsim masalına kulak verip, daha yaşanabilir bir dünya için neler yapabileceklerini konuştu. “Mevsimleri küstürdük, şimdi onlarla barışma zamanı…” diyen Özcan’ı büyük bir dikkatle dinleyen çocuklar ve aileleri, dünyanın ateşini düşürmek için ellerinden geleni yapacaklarına söz verdi.

“Benim hayalim, sevgi ve sağlık dolu bir dünya!”

Etkinlik sonunda Gentek Medikal Genel Müdür Yardımcısı Ali Şengel ve Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan tarafından çocuklara Gentek çalışanlarının gönderdiği masal kitapları hediye edildi.

60 dakika boyunca dünya ve doğa temalı masallar dinleyen çocuklar ve anne-babaları, “sizin hayal ettiğiniz dünya nasıl? Sorusuna,

“Benim hayalim, sevgi ve sağlık dolu bir dünya!” ,

“Masallardaki gibi bir dünya..”  gibi cevaplar verirken, son sözü çocuklar söyledi:  “Bizlere daha yaşanabilir bir dünya bırakın…”

Şehir hastanelerine sunduğumuz anahtar teslim ameliyathane çözümlerimizi Genel Müdürümüz Z. Lale Özpekel Beşevli, Medikal News Dergisi’ne anlattı.

Ülkemizde ilk olarak sağlık sektöründe hayata geçirilen PPP Modeli, gerek kapsam gerekse sürekliliği ile büyük önem arz ediyor. GENTEK Medikal, PPP projelerinin de en güçlü medikal çözüm ortaklarından biri…

Her türlü kamusal mal ve hizmetin, özel sektörde faaliyet gösteren kurumlardan temin edilmesini kapsayan ve özellikle son yıllarda tüm dünyada geniş bir uygulama alanı bulan Kamu Özel İşbirliği (Public Private Partnership- PPP) Modeli ülkemizde de hızla yaygınlaşıyor.

Enerjiden otoyola, hastaneden alt yapıya birçok alanda uygulanmakta olan PPP modelinin dünyada çıkış noktası İngiltere olmuş, bu model daha sonra başta ABD olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde önemli bir “proje finansman yöntemi” olarak yaygınlaşmıştır.

Ülkemizde ilk olarak sağlık sektöründe hayata geçirilen PPP Modeli, gerek kapsam gerekse sürekliliği ile büyük önem arz ediyor. Hastane tesislerinin inşası, işletmesi ve yönetilmesi başlıkları altında değerlendirilen PPP modelinde, kira süresi boyunca özel sektör, kamunun arzu etmesi durumunda hizmet sağlayıcı olarak da çözüm ortağı olabiliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın PPP modeli ile hedeflediği 40 bin nitelikli yatak kapasiteli 34 hastaneden Yozgat, Mersin, Isparta, Adana ve Kayseri Şehir Hastaneleri açıldı. Bu yıl içerisinde de Eskişehir, Elazığ, Ankara’da açılışı yapılacak şehir hastaneleri için çalışmalar devam ediyor. Tüm bu projelerin gerçekleşmesinde sağlık sektörünün aktörleri olan medikal firmalar önemli birer çözüm ortağı olarak karşımıza çıkıyor.

GENTEK Medikal, PPP projelerinin de en güçlü medikal çözüm ortaklarından biri…

Sahip olduğu ürün grupları ve bünyesine kattığı tamamlayıcı yeni ürünler ile başta ameliyathaneler olmak üzere hastanelerin her alanda ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarına kaliteli, yüksek verimlilikte ve uzun süreli çözümler sunan GENTEK Medikal, PPP projelerinin de en güçlü medikal çözüm ortaklarından biri…

Haberi Medikalnews’te oku….

Başarının sırrı: “Sadece tek bir hedefe odaklanmak”

 “Yola çıkarken belirlediğin ilkelerden asla vazgeçme!” Faaliyetlerine başladığı ilk günden itibaren kurucusu Abdurrahman Şengel’in belirlemiş olduğu ilkelerden ödün vermeden yoluna devam eden Gentek Medikal ve Teknik Cihazlar, uzun yıllara dayanan tecrübesi ve güvenirliği ile Türk sağlık sektörünün önde gelen firmalarından biri. Sağlık profesyonellerinin kaliteli hizmet vermesini desteklemeyi, ihtiyaçlarına uygun ve ulaşılabilirçözümler sunmayı amaçlayan markamızın  hikayesini 30 yılı aşkın süredir bu ailemizin ferdi olan ve 1995 yılından beri de  Genel Müdürümüz,  Z. Lale Özpekel Beşevli’den dinledik.

Otizm sendromlu bir arkadaşınız var mı?

Tıp fakültesini birincilikle bitiren ve Otizm Savant sendromlu bir doktor olan Ali Vefa ile tanışmamız, bir süredir ekranlarımıza konuk olan “Mucize Doktor” dizisi ile oldu. Ali Vefa  ve Otizm ile belki de uzun yıllardır tanışıktık. Ancak Eylül ayından beri her perşembe akşamı izlemeye başladığımız bu dizi, kimilerimiz için günlük hayatta birçok sorunla baş etmeye çalışan otizm sendromlu bireyleri ve onların yakın çevresini görünür kıldı.

Mucize Doktor, acaba otizm ile ilgili farkındalığı artırıyor mu? Bu soruyu cevaplamadan  önce  “farkındalık” dan ne anlıyoruz, onu irdelemek lazım.

Sahi, “farkındalık” derken, ne anlıyoruz?

Otizm kelimesini bir kez bile duymuş olmayı mı?

Bu konuda çalışan kurumların başlattığı kampanyalara destek olmak için SMS gönderip, bağışta bulunmayı mı?

Otizm sendromlu biri ile sosyal alanlarda hiç birlikte vakit geçirdik mi?

Hadi bir adım daha ileri gidelim: Otizm sendromlu bir arkadaşımız var mı?

Kesin olmamakla birlikte ülkemizde yaklaşık 1 milyon 400 bin otizmli birey ve 5 milyon 550 bin civarında da onlarla yaşayan yakını var. Bunlardan kaç tanesi arkadaşımız, doktorumuz, berberimiz ya da müdavimi olup yemeklerine bayıldığımız o restoranın aşçısı?

Mucize Doktor Ali, tıp fakültesini birincilikle bitirmiş… O, Savant Otizm olarak bilinen ve üstün seviyede matematik, sanat, müzik ve güçlü bir bellek gibi özelliklerden birini taşıyan bir otizmli. Bu demek değil ki her otistik sendromlu birey onun gibi böyle üstün yeteneklere sahip olup tıp fakültesini birincilikle bitirecek! Bu oran 10’da 1… 10 otizmli bireyden sadece 1 tanesi Ali Vefa gibi üstün yeteneklere sahip. Otizm Savant sendromlu bir doktor örneği  ile elbette otizme karşı bir sempati uyanacak. Ancak çoğu otizmli birey yaşadığı öğrenim zorluğu sebebiyle yoğun eğitim almaya ihtiyaç duyuyor.  Ülkemizde 0-19 yaş aralığındaki 400 bin otizmli bireyden sadece 30 bini ihtiyacı olan eğitimi alabiliyor. Yani Ali Vefa gibi eğitim hakkını sonuna kadar kullanamayan ve onun kadar şanslı olmayan binlerce otizmli birey var.

Tohum Otizm Vakfı, uluslararası araştırma firması GfK Türkiye ile Türkiye’de bireylerin otizm denilince ne anladığını ve bu konuda bilgi düzeyini ölçmek amacıyla bir çalışma yapmış. Bu çalışmada, “otizmi nereden duydunuz” sorusuna cevap verenlerin yaklaşık yüzde 80’i “televizyon” demiş. Bu da demek oluyor ki; Mucize Doktor, otizm konusunda belki mucize yaratamayacak ama otizmli birey ve yakınları ile tanışmamıza vesile olacak.

Bundan sonrası mı? Bundan sonrası bize düşüyor…

Gentek Ailesi olarak otizmli çocukların sağlık, eğitim, kaynaştırma ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal farkındalık ile her birinin sosyal hayata katılmasına önem veriyor; bu amaç için yürütülen projelerde yer almaya öncelik veriyoruz. Bu sorumlulukla, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Keçiören Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’nin salonlarının  yapım projesine vermiş olduğumuz katkının ardından şimdi de Otizm Savant sendromlu bir doktor olan Ali Vefa’nın hikayesinin anlatıldığı “Mucize Doktor” dizisine, 1985 yılından beri temsilciliğini yürüttüğümüz Karl Storz ürünlerimizle destek veriyoruz.

Başta Ali Vefa olmak üzere, dizinin tüm oyuncuları, senaristi, yönetmeni, yapımcısı ve otizmde farkındalık yaratmak için çalışan herkese çok teşekkür ediyor; bizim de bir hayalimiz var diyoruz:

“Doktorumuz, berberimiz, yemek yediğimiz restoranın aşçısı…. Neden olmasın?

Z. Lale Özpekel Beşevli

Gentek Medikal Genel Müdürü