GENTEK, yenilikçi, konusunda yetkin ve dürüst çalışma değerleri ile, sağlık profesyonellerinin kaliteli hizmet vermelerini desteklemek üzere ihtiyaçlara uygun ve ulaşılabilir çözümler sunmayı ve sürekliliğini sağlamayı görev edinmiştir. Hedefi her alanda ideal ve kaliteli çözümde akla gelen ilk firma olmaktır.

GENTEK, “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” ve bu yönetmeliğin kılavuzları başta olmak üzere, yürürlükteki yasalarla uyumlu çalışmanın, tıp teknolojileri ve tıbbi cihazlar endüstrisi ile sağlık meslek mensupları arasındaki iş birliğinin etkin şekilde sürdürebilmesi için önemli olduğunun bilincindedir.

GENTEK; hedefi dahilinde, eylem ve stratejileri için yasal uyumun yanı sıra, dürüstlük, sadakat, şeffaflık ve adalet gibi etik değerlere bağlı ve bu değerleri sürdürebilir kurumsal yapı ile yönetime kendini adamıştır. Kurumsal faaliyetler için temel yönergeler bu değerlerdir.

Etik Kurallar ve İş Uygulamaları Kitapçığı