GÜNCEL

   VİDEO

NEDEN NAVİGASYON?

Navigasyon, hasta anatomisinin BT ve/veya MR kesitlerini kullanarak sanal bir 3D (3 boyutlu) harita oluşturulması ve ameliyat sırasında cerrahi enstrümanın yerinin bu harita üzerinde gösterilmesi işlemidir.
Navigasyon kullanarak yapılan ameliyatlarda ( Image Guided Surgery ) temel amaç cerraha ameliyat sırasında gerçek-zamanlı bilgi aktarımıyla destek olarak hasta güvenliğinin arttırılmasıdır.
Navigasyon, Hem burun hem de kulaktaki kompleks ve dar pasajlarda cerraha geri bildirim sağlayarak çevredeki kritik yapılara zarar vermeden ameliyatın tamamlanmasına yardımcı olur.