Akciğer kanseri vakalarında erken teşhis ve doğru evrelendirme, hastalığın bütün seyrini değiştirebiliyor. Akciğer kanseri, ilerleme durumunda lenf bezlerine yayılabilir; eğer metastaz varsa yani yayılma olmuşsa, yapılacak ameliyatın başarı şansı çok düşüktür. Akciğer kanseri hastaları genellikle 3. evreden sonra ameliyat şansını yitirmektedir. Bu yüzden kesinliği yüksek evreleme, hastanın tedavi sürecini şekillendirmektedir. Hangi tedavinin uygulanacağına karar vermek amacıyla, lenf bezlerinden biyopsi alınması yoluyla kanserin yayılıp yayılmadığını anlamak gerekir. Bu biyopsi işlemine “mediastinoskopi” adı verilir. Mediastinoskopi işlemi genel anestezi altında gerçekleştirilir. Boyun bölgesinden yapılan 3 cm. kesi sonrası mediastinoskop ilerletilir ve direk görüntü altında lenf bezlerinden biyopsi alınır. Metastaz olmadığı tespit edilirse ameliyat ile akciğer çıkartılır. Operasyon sonucunda lenf bezlerinde kanser yayılması tespit edilirse ameliyat uygulanmaz ve hastaya kemoterapi ve gerekirse radyoterapi uygulanır.

Karl Storz, mediastinoskopi alanında sağlık profesyonellerine Video Mediastinoskopları; HD Video Mediastinoskop, Lerut ve Distending Video Mediastinoskop olmak üzere üç farklı kategoride ürün sunmaktadır.

Yeni HD Video Mediastinoskop ile tanışın

Karl Storz Yeni HD Video Mediastinoskop, kamera kafasına ve ışık kablosuna ihtiyaç duymadan tek kablo ile Karl Storz görüntüleme sistemine bağlanır. Tamamen otoklavlanabilir yapıda olan bu mediastinoskopun uzunluğu 15 cm, görüş açısı ise 30 derecedir. Blade’in yan kısmındaki açıklık ile çeşitli el aletleri ile prosedürler yönetilebilir. Tamamen kompakt bir sistemdir. Teleskop, ışık kaynağı, kamera kafası elcekte bütünleşiktir. Kamera sistemi HD CMOS teknolojiye sahiptir. Elcek üzerindeki butonlar ile birlikte kamera kontrolleri yapılabilir.

Video mediastinoskoplara yardımcı veri yönetimi ve dökümantasyon sistemleri ile cerrahi işlemlerini yüksek kalitede kayıt altına alabilirsiniz. Ayrıca video mediastinoskopları kullanarak yaptığınız cerrahi işlemlerin kayıtları, verdiğiniz eğitimleriniz için de faydalı olacaktır.

Torasik cerrahide, video mediastinoskopi, mediastinal lenf düğümlerinin histolojik netleştirilmesi ve tümör evrelemesi için büyük değer ve önem taşır. Doku yapıları tanı amacıyla ve lenf düğümlerinin hassas diseksiyonu için açıkça görüntülenir.

Geleceğe yönelik CMOS teknolojisi ile donatılmış olan HD video mediastinoskop, mümkün olan en iyi görüntülemeyi sağlar.