Herkes İçin sağlık…

Mevcut COVID-19 salgını ile ilgili olarak, SAGES ve EAES, laparoskopik prosedürler sırasında olası viral kontaminasyonlar hakkında rehber bilgilendirme hazırlamış ve bu prosedürler sırasında açığa çıkabilecek partiküllerin filtrelenmesine yardımcı olmak için duman tahliye cihazlarının kullanılmasını tavsiye etmiştir. (https://www.sages.org/recommendations-surgical-response-covid-19/).

KARL STORZ, tek kullanımlık duman tahliye filtrelerinin ve insüflasyon filtrelerinin,  tüp setlerinin koruma seviyeleri ile insüflasyon ve duman tahliye yönetimi cihazları hakkında birçok soru almıştır. KARL STORZ, KARL STORZ duman tahliye cihazları ile COVID-19’un kullanımını özel olarak test etmese de, KARL STORZ filtrelerinin diğer bakteri ve virüslere karşı etkinliği hakkında veriler mevcuttur.

Çeşitli bakteri ve virüslerin test sonuçları şu şekilde özetlenmiştir:

KARL STORZ Tek Kullanımlık Duman Tahliye Filtreleri:

KARL STORZ filtrelerinin filtre verimliliği, “Virüs Filtrasyon Verimliliği (VFE)” ve “Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği (BFE)” olarak, en yaygın test yöntemleri kullanılarak bilinen mikroorganizmalarla test edilmiştir. Bu tip testlerin klinik senaryolara en çok benzeyen testler olduğu düşünülmektedir. Ortalama partikül büyüklüğü 3 +/- 0.3 μm olan bir test aerosolü ve 0.027 μm (VFE’de) ɸX174 virüs bakteriyofajı veya bakteri Staphylococcus aureus (BFE’de) kullanılmıştır. Test sonuçları,% 99,9999’dan fazla filtre verimliliğini doğrulamıştır.1,8

En Fazla Nüfuz Eden Parçacık Boyutu (penetran), tipik olarak 0.1-0.3 μm aralığındadır. Bu parçacıklar filtre tarafından yakalanması en zor olanlardır. Mikrobiyolojik olmayan testler için 0.3 μm boyutunda test aerosolu DEHS (= Di-2-Etilheksil-Sebakat) kullanılmış ve % 99,99’dan fazla bir filtre verimliliği elde edilmiştir.6

Daha büyük partiküller için filtre verimliliğinin de otomatik olarak daha yüksek olmadığının bilinmesi gerekmektedir.  Bu, En Fazla Nüfuz Eden Parçacık Boyutu’ndan (penetran) kaynaklanmaktadır. Daha büyük ve daha küçük parçacıklar, fiziksel etkiler nedeniyle filtre tarafından daha kolay yakalanabilir. “Difüzyon” un fiziksel etkisi nedeniyle, 0.1 μm’den küçük partiküllerin filtrelenmesi daha kolaydır. Bu parçacıklar Brownian hareketinden etkilenir ve akış çizgisini takip etmez.8

KARL STORZ Tek Kullanımlık İnsüflasyon Tüp Setleri:

KARL STORZ filtrelerinin filtre verimliliği, “Virüs Filtrasyon Verimliliği (VFE)” ve “Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği (BFE)” olarak, en yaygın test yöntemleri kullanılarak bilinen mikroorganizmalarla test edilmiştir. Bu tip testlerin klinik senaryolara en çok benzeyen testler olduğu düşünülmektedir. Ortalama partikül büyüklüğü 3 +/- 0.3 μm olan bir test aerosolü ve 0.027 μm (VFE’de) ɸX174 virüs bakteriyofajı veya bakteri Staphylococcus aureus (BFE’de) kullanılmıştır. Test sonuçları BFE’de % 99,999’dan fazla ve VFE’de % 99,995’ten fazla filtre verimliliğini doğrulamıştır. 2,9

Ayrıca, 0.12 μm çapında HIV-1 virüsü ile testler yapılmıştır. Test sonuçları, test edilen seviye için % 100’lük bir filtre verimliliği ortaya koymuştur.3

En Fazla Nüfuz Eden Parçacık Boyutu (penetran) tipik olarak 0.1-0.3 um aralığındadır. Bu parçacıklar filtre tarafından yakalanması en zor olanlardır. Mikrobiyolojik olmayan testler için 0.26 μm boyutunda test aerosolü olarak sodyum klorür (NaCl) kullanılmış ve % 99,705’ten fazla bir filtre verimliliği elde edilmiştir.7

Daha büyük partiküller için filtre verimliliğinin de otomatik olarak daha yüksek olmadığının bilinmesi gerekmektedir.  Bu, En Fazla Nüfuz Eden Parçacık Boyutu’ndan (penetran) kaynaklanmaktadır. Daha büyük ve daha küçük parçacıklar, fiziksel etkiler nedeniyle filtre tarafından daha kolay yakalabilir. “Difüzyon” un fiziksel etkisi nedeniyle, 0.1 μm’den küçük partiküllerin filtrelenmesi daha kolaydır. Bu parçacıklar Brownian hareketinden etkilenir ve akış çizgisini takip etmez.8

Araştırmalar, bir filtrede yakalanması en zor olan partiküllerin 0,1 – 0,3 μm (En Nüfuz Eden Partikül Boyutu) boyutuna sahip olduğunu göstermiştir. 5 KARL STORZ filtrelerini halihazırda 0,1-0,3 μm büyüklüğünde parçacıklar ile de test etmiştir.

Referanslar:

  1. Nelson Laboratories Inc., Salt Lake City, USA: “Virus Filtration Efficiency Test (VFE) at an Increased Challenge Level” Lab. No. 846021-S01, 07 Dec. 2015 (internal reference: SAP ID 300000338072).
  2. Nelson Laboratories Inc., Salt Lake City, USA: “Virus Filtration Efficiency Test (VFE) at an Increased Challenge Level GLP Report” Lab. No. 616334.1, 31 Jan. 2012 (internal reference: SAP ID 300000338074).
  3. Institut Pasteur del Lille, Lille Cedex, France: “Test of Sterivent Mini Filtration Efficiency against HIV-1 virus” Rep. No. NC/0991298, Apr. 1999 (internal reference: SAP ID 300000338076).
  4. China Novel Coronavirus Investigating and Research Team. Zhu N, Zhang D, Wang W1, Li X, Yang B, Song J, Zhao X, Huang B, Shi W, Lu R, Niu P, Zhan F, Ma X, Wang D, Xu W, Wu G, Gao GF, Tan W. N Engl J Med. 2020 Feb 20;382(8):727-733.
  5. ISO 23328-1:2003: Breathing system filters for anesthetic and respiratory use – Part 1: Salt test method to assess filtration performance
  6. GVS Filter Technology UK, Lancashire LA3 3EN, UK: Product Specification Mod. 984 Rev. 05, 23 Oct. 2019 (internal reference: SAP ID 300000338092).
  7. Nelson Laboratories Inc., Salt Lake City, UT, USA: “Sodium chloride aerosol testing of breathing system filters (BSF)” Lab n°: 399951A.1 Amended, Jan. 15, 2008 (internal reference: SAP ID 300000338077).
  8. Nelson Laboratories Inc., Salt Lake City, USA: “Bacterial Filtration Efficiency Test (BFE) at an Increased Challenge Level” Lab. No. 846022-S01, 02 Dec. 2015 (internal reference: SAP ID 300000338073).

9. Nelson Laboratories Inc., Salt Lake City, USA: “Bacterial Filtration Efficiency Test (BFE) at an Increased Challenge Level GLP Report” Lab. No. 616332, 09 Feb. 2012 (internal reference: SAP ID 300000338075).