Cerrahi işlemler sırasında sıklıkla lazerler, elektro cerrahi ultrasonik üniteler ve yüksek hızlı matkaplar gibi aletler kullanılmaktadır. Bu aletlerin kullanımı ile hücrelere aktarılan enerji ısı açığa çıkmaktadır. Bu ısı, hücredeki protein ve diğer organik maddelerin yanmasına; komşu hücrelerde nekroz oluşumuna neden olmaktadır. Hücre içindeki sıvıların buharlaşması ve termal nekroz cerrahi dumanı oluşturmaktadır. (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 33 (2): 27-35, 2007)

Her yıl 500.000’den fazla sağlık çalışanı ameliyathanede cerrahi dumana maruz kalıyor. (The Occupational Safety and Health Administration, OSHA)

Cerrahi duman, rahatsız edici bir koku oluşturmanın yanında zararlı maddeleri de içermektedir. Literatürde cerrahi dumanın içeriğinde çeşitli kimyasal ajanların, mutajen gazların, karsinojenlerin, DNA komponentlerinin ve human papilloma virüsünün bulunduğu belirtilmektedir. Bu nedenle cerrahi dumanın hasta ve ameliyathane çalışanlarının sağlığı üzerine zararlı etkileri bulunmaktadır. (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 33 (2): 27-35, 2007)

 

Ameliyathanede geçirilen 1 gün, filtresi olmayan 27-30 sigara içmek kadar zararlı olabilmektedir.

 

* Hill D S, O’Neill J K, Powell R J, Oliver D W. Surgical smoke – a health hazard in the operating theatre: a study to quantify exposure and a survey of the use of smoke extractor systems in UK plastic surgery units. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012 Jul;65(7):911-6.

* Nilay R Shah. Commentary On: “Surgical Smoke – A Health Hazard in the Operating Theatre: A Study to Quantify Exposure and a Survey of the Use of Smoke Extractor Systems in UK Plastic Surgery Units”. Ann Med Surg (Lond). 2012 Aug 25;1:23-4.

https://www.karlstorz.com/cps/rde/xbcr/karlstorz_assets/ASSETS/3600167.pdf

 

Laparoskopik prosedürler sırasında olası viral kontaminasyonlar hakkında yeni bulgular son dönemde hız kazanmıştır. Bu prosedürler sırasında açığa çıkabilecek partiküllerin filtrelenmesine yardımcı olmak için duman tahliye cihazlarının kullanılması tavsiye edilmektedir.

Daha fazla bilgi için:

http://gentek.com.tr/karl-storz/genel-cerrahi/uniteler/duman-tahliye-sistemleri/