Uzun yıllar boyunca acil tıbbi bakım için yapılanlar ile yapılması gerekenler arasında büyük uçurumlar vardı. Bugün bildiğimiz anlamdaki acil servisler ve acil tıbbi hizmetlerin başlangıcı 1960 yıllarında başlamıştır. İlk olarak ABD’de ayrı bir uzmanlık dalı olarak ortaya çıkması nedeniyle dünyadaki gelişimi ABD’deki gelişimine paralel olmuştur.

KARL STORZ, Acil Servisler’de, Ambulanslar’da ve Afet Bölgeleri’nde, entübasyon işlemlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracak ürünleri ile çözümler sunmaktadır.