Beşeri Tıpta kendini ispat eden ESWT cihazları veteriner tıpta da yaygınlaşmış ve tanınmıştır. Büyük ve küçük hayvan tedavilerinde kullanılan radyal ve odaklı şok dalga sistemleri bu alanda yeni standartlar getirmiştir.