Günümüzde aktif tedavi gerektiren taşların yaklaşık olarak %85’i ESWL ile tedavi edilir. 1980’li yıllarda başlayan ve invaziv olmayan elektromanyetik şok dalga litotripsi (ESWL) üriner sistem taşlarının tedavisinde bir devrim niteliği taşımaktadır.

ESWL, vücut dışında oluşturulan  ses dalgaları yardımıyla üriner sistem taşlarının kırılmasıdır. İşlem öncesinde idrar yolunda tıkanma yaratan ve düşmeyen taşlar açık ameliyat gerektirirken günümüzde bu tedavi ile taşlar küçük parçalara ayrılmakta ve idrar yolundan atılmaktadır. ESWL girişimsel olmadığı gibi anestezi gerektirmeyen ve kişinin günlük yaşantısını etkilemeden yapılabilen bir işlemdir.

Üreter taşları ve 2 cm e kadar olan böbrek taşlarında ilk tedavi seçeneği ESWL olarak önerilmektedir.

Farklı teknolojilerle üretilen ESWL cihazları içinde başarı oranını en fazla etkileyen kriter hedef taşa odaklanma ve odaklanılan hedef noktada uygulanabilen kontrollü yoğun enerjidir.

Bu doğrultuda STORZ MEDICAL’in geliştirdiği cihazlar en ideal çözümü sunmaktadır.