DUOLITH® SD1 »ultra«, tıbbi merkezlerin günümüz koşullarında artan taleplerini karşılayan modüler konsepti temsil eder. Radyal ve odaklı şok dalga tedavileri, tamamlayıcı vibrasyon ve vakum tedavilerini ve ayrıca entegre tanısal ultrason görüntülemeyi tek bir sistemde birleştirir.

Pain Guide<< (Ağrı Kılavuzu) ve isteğe bağlı entegre tanısal ultrason görüntüleme (15.4 “dokunmatik ekran) / Radyal »FALCON« Elcek R-SW modülü / odaklı »SEPIA« Elcek F-SW modülü bulunan kontrol ünitesi

Ortopedide etkili ağrı tedavisi için ultrason görüntülemeli modüler radyal ve odaklanmış şok dalgası tedavisi (ESWT)

>>Falcon<< Elcek Radyal Modülü

Yüksek performanslı FALCON «R-SW Elcek , radyal modülün kontrol ünitesinden bağımsız olarak çalışmasını sağlar.

Öne çıkan özellikleri;

 • Bütün kontrol elemanları »FALCON« Elcek ekranına entegredir
 • Genişletilmiş enerji aralığı: 0.3 – 5 bar’dır.
 • »Skin Touch« sensörlü radyal Elcek sahiptir.
 • 4 bağlantı: 2 x R-SW, 1 x V-ACTOR®, 1 x VACU-ACTOR®
 • V-ACTOR® Elcek ile vibrasyon tedavisi (opsiyonel)
 • VACU-ACTOR® vakum tedavisi

Falcon Elcek için Transmitter

 • Tipik endikasyonların tedavisinde dokuz farklı standart transmitter
 • Fasya tedavisi için dört farklı şekildeki Swart/Di Maio’ya göre PERI-ACTOR® transmitteri
 • Paravertebral tedaviler için üç boyutta SPINE-ACTOR® transmitterler (genişlik 20 mm, 27.5 mm ve 35 mm)

»SEPIA« Elcek Odaklı Modül

»SEPIA« Elcek, hasta üzerinde kolay ve etkili tedavi uygulaması imkanı verir.

Öne çıkan özellikleri;

 • Hasta üzerinde etkili ve yormayan tedavi uygulaması imkanı.
 • Bobinin kolay değiştirilmesiyle revizyon masraflarının azaltılması
 • Bütün kontrol elemanları Elcek ekranına entegre edilmiş olması
 • Odak alanı derinliği: 0 – 65 mm
 • Terapötik etkinlik: 125 mm penetrasyon derinliğine kadar
 • Sürekli yüksek enerji dinamikleri: 0.01-0.55 mJ/mm2
 • Opsiyonel: Yara iyileşmesi ve psödoartroz tedavisi için genişletilmiş enerji aralığına sahip Elcek: 0.03 – 1.24 mJ / mm2

Tanısal Ultrason Görüntüleme (opsiyonel)

En başarılı tedaviyi gerçekleştirmek için endikasyonun doğru tanısı ve ağrı bölgesinin tanımlanması ön koşuldur.

Öne çıkan özellikleri;

 • Tanı ve tedavi tek bir sistemde birleştirilmiştir
 • Renkli Doppler »Standart«: 2 – 10 MHz veya Renkli Doppler »Yüksek çözünürlük«: 1.5 – 15 MHz
 • Ultrason görüntülerinin doğrudan hasta yönetim sistemine kaydedilmesi
 • DICOM arabirimi (Opsiyonel)
 • GDT (Alman tıbbi veri değişim biçimi) arabirimi (Opsiyonel)

Kişisel Modülerite

Konfigürasyon 1: R-SW + Kontrol + US
Entegre renkli Doppler tanısal ultrasonografi ile radyal şok dalgası

 • STORZ MEDICAL »Top View« dokunmatik ekran göstergesi
 • Radyal »FALCON« Elcek
 • VACU-ACTOR® vakum tedavisi
 • V-ACTOR® Elcek ile vibrasyon tedavisi (iOpsiyonel)
 • Renkli Doppler ultrasonografi (Opsiyonel): 2 – 10 MHz veya 1.5 – 15 MHz

Konfigürasyon 2: F-SW + Kontrol + US
Entegre renkli Doppler tanısal ultrasonografiyle odaklı şok dalgası

 • STORZ MEDICAL »Top View« dokunmatik ekran göstergesi
 • Odaklı »SEPIA« Elcek
 • Renkli Doppler ultrasonografi (Opsiyonel): 2 – 10 MHz veya 1.5 – 15 MHz

Konfigürasyon 1 + 2: R-SW + F-SW + Kontrol + US
Entegre renkli Doppler tanısal ultrasonografiyle radyal ve odaklı şok dalgası

 • Vücut yüzeyinde ve derin hedef bölgelerde tedavi için kombine şok dalgası tedavisi
 • Konfigürasyonun avantajları 1 – Entegre renkli Doppler ultrasonografi ile radyal şok dalgası
 • Konfigürasyonun avantajları 2 – Entegre renkli Doppler tanısal ultrasonografiyle odaklı şok dalgası