Bronkoskopi ve özefagoskopi işlemleri aşağıdaki durumlarda yapılmakta olup bu işlemlerin yapılmasını sağlayacak ürün yelpazesine sahibiz.

  • Sitoloji
  • Yabancı cisim çıkartılması
  • Mukus tıkaçların çıkartılması
  • Lavaj
  • Tümorün diagnostik evreleri hakkında bilgilenmek