Karl Storz BERCI fasya kapatıcı 2.8 mm çap ve 17 cm çalışma uzunluğu ile trokar insizyonlarının subkütan kapatılması için kullanılan pratik ve cerrahi alanda avantaj sağlayan laparoskopik bir enstrümandır.