Spinal Cerrahi, Karl Storz’un tüm dünyada endoskopi kullanımında öncülük ettiği bir alandır. Gelişmiş ülkelerde son yıllarda spinal rahatsızlıkların artmasıyla birlikte, hastaların en kısa sürede işlerine geri dönebilecekleri, en az ağrıya ve rahatsızlığa sebep olacak; yeni tedavi metodlarının geliştirilmesi ihtiyacı doğdu.

Karl Storz ürün yelpazesi, varolan endikasyonları kapsayacak şekilde tam endoskopik lumbar diskektomi (interlaminar-posterolateral-transforaminal yaklaşımlar için), endoskop yardımlı lumbar mikrodiskektomi ile laparoskopik ve torakoskopik spinal cerrahi setleri içerir. Ayrıca açık ameliyatların kayıt altına alınabilmesini sağlayan sistemler de ürün yelpazesine eklenmiştir.