Vitom,  0° ve 90° versiyonları ile 12cm’e kadar insizyon içeren açık ameliyatların yüksek kalitede izlenebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi için geliştirilmiş, vücut dışından çalışan bir teleskoptur. Endoskoplar gibi vücut içerisine girmeyen Vitom, cerrahi alana 25-75 cm mesafeden, mükemmel alan derinliği, büyütme ve kontrast sağlar. IMAGE1 S platformu ile açık ameliyatların Full HD olarak kayıt altına alınması ve izlenmesi mümkündür.

ICG özelliği de bulunan modelleri ile cerraha operasyonda yardımcı da olur.