Göğüs cerrahisi anabilim dalının akciğer ve göğüs kafesi içinde yer alan organlarda oluşabilecek hastalıkların tetkik ve tedavisine yönelik olarak cerrahi setler sıklıkla kullanılmaktadır. Plevral düzensizliklerin tanımlanmasında kullanılan torakoskopik gelişmeler ve ilerlemeler sayesinde toraks bölgesinde tanısal işlemlerden  minimal invazive geçilmiştir. Bu gelişmeler mediastinumda yapılan endoskopik cerrahi mediastinal tümörlerin tespitini, rezeksiyonunu ve lenf nodlarının alınmasını mümkün kılmaktadır. Bronkoskopik tüm yaklaşımlarda rijit veya fleksibl enstürmanlar ve optikal forsepsler ile kullanılmaya devam etmektedir.

Karl Storz tüm bu ihtiyaçlarınızda kullanabileceğiniz cerrahi setleri kullanımınıza sunarken, torasik bölgede yapacağınız tüm müdahelelerde kullabileceğiniz etkili görüntüleme sistemleri ile cerrahi işlemlerinizi yapabilir, veri ve dökümantasyon için sunduğumuz sistemlerimiz ile kayıt altına da alabilirsiniz. Bu esnada size yardımcı olacak kafa aydınlatma ve tutucu kol sistemleri ve medikal monitörler ile daha iyi görüntülerde cerrahi işlemlerinizi yapabilirsiniz.