Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan endoskopik muayeneler günümüzde modern gastroenterolojinin en önemli işlemlerinden birini oluşturmaktadır. Gastroenteroloji Bölümlerinde, endoskopik inceleme ve işlemler için hekim ve sağlık personelinin daha rahat çalışabileceği ideal koşullarda hazırlanmış endoskopi üniteleri ihtiyacı da giderek artmaktadır. Karl Storz gastroenteroloji alanında modern tıbbın gerektirdiği tanı ve tedavi amaçlı olarak yapılan alt ve üst gastrointestinal video endoskopi sistemini ihtiva eden tüm endoskopik görüntüleme sistemlerini, video endoskoplarını ve görsel belgelere ait arşivleme sistemini sizlere sunmaktadır.