Minimal invaziv teknolojisindeki  gelişmeler  beyin ve sinir cerrahisinde, özellikle de intrakranyel patolojilerde, teşhis ve tedavide yeni fırsatlar sunmaktadır.

Bununla birlikte kuruluşundan bugüne, endoskopi sektörünün liderliğini üstlenen KARL STORZ markası ile güçlerini birleştiren ve rakipsiz olduğu Nöroendoskopi alanında da hizmet vermekte olan GENTEK Medikal, beyin cerrahlarımıza, ihtiyaçları olan çözümleri sunmak adına yoluna devam etmektedir.

Operasyonun gerekliliklerine göre intrakranyel ve kafa tabanı cerrahisinde artık ileri teknoloji ürünü rijit veya fleksible teleskoplar kullanılmaktadır. 0°,30°,45°,70° ve 120° gibi farklı açılara sahip teleskoplar ile doktor anatomiye daha önce mikroskopun izin verdiğinden çok daha farklı şekilde bakabilmekte ve daha başarılı ameliyatlar yapabilmektedir.

İntrakranyel çözümlerin yanısıra spinal cerrahi için de farklı setler tasarlanmıştır. Spinal setlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Beyin cerrahide endoskopi kullanımının kanıtlanmış başlıca endikasyonları;

  1. Non- kommünike (bağlantısı olmayan) hidrosefali (ventrikülostomi),
  2. Intraventriküler tümör ve kistler,
  3. Araknoidal kist ve kistik serebral tümörler,
  4. Endoskop asiste beyin cerrahi,
  5. Transnazal transsfenoidal hipofiz ve kafa tabanı cerrahisi.

Karl Storz, endoskopi dışında, tüm açık ve mikro cerrahi beyin ve omurga ameliyatlarına yönelik 2 ve 3 Boyutlu egzoskopik görüntüleme sistemi, yeni dizayn mikrocerrahi el aletleri ve yeni yüksek devirli beyin cerrahi motoru ile Beyin ve Sinir Cerrahi operasyonları için daha fazla hizmet etmeyi hedeflemektedir.