Medikal teknolojinin hızlı gelişimi cerrahlara yeni teknikler kullanma fırsatı verdi ancak bu avantajlardan faydalanmak için klasik çalışma alanlarından fazlasına ihtiyaç olduğu bir gerçek. Ameliyathane ortamı, 90 lı yıllardan itibaren minimal invaziv cerrahi alanındaki gelişmelere paralel olarak köklü değişikliklere uğradı.

KARL STORZ, 90 ların sonundan itibaren entegre ameliyathane sistemi OR1 ile ameliyathanelerin bu gelişmelere adapte olmasına çözüm getirmede öncü olmuştur.

KARL STORZ OR1 entegre ameliyathane sistemleri;

  • verimli ve sezgisel iş akışı,
  • basit veri kaydı ve dökümantasyon
  • ameliyathane içine ve dışına engelsiz görüntü, ses ve veri aktarımı

gibi ihtiyaçların çözümlerini mükemmelleştirerek ameliyathane ergonomisini yeniden tanımlayan ‘sihirli üçgen’i içinde barındırır.

KARL STORZ OR1 sistemi, tüm cerrahi ortamı – endoskopik aletler, video ve data kaynakları, cerrahi masa, ışıklar vb.- steril alandan ulaşılabilir ve ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilir hale getirir.

Görüntü ve ses sistemlerinin ameliyathane içi ve dışına mükemmel entegrasyonu sayesinde telekonferans, telecerrahi veya eğitim amaçlı karşılıklı yayınlar kolaylıkla yapılabilir.

Tüm bu özellikleriyle OR1 hastanenin kalbi olan ameliyathanenin verimliliğini arttırarak cerrah, hasta ve hastanenin ameliyathaneden aldığı faydaya önemli katkı yapar.