Bu sene onbirincisi düzenlenen, “Gazi Omuz Artroskopi Kursu” Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonnu’nda gerçekleştirildi. Kurs kapsamında, Omuz Artroskopisi ile ilgili el becerisini geliştirecek pratik maket uygulamaları, interaktif canlı cerrahi, kuru kadavra üzerinde anatomi eğitimi ve taze kadavralar üzerinde artroskopi pratiği yapıldı.